Ateljee Tapaus

Toimijana ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä­nä Tai­tei­li­jayh­dis­tys Tapaus on vuosien varrella lu­nas­ta­nut paikkansa tärkeänä kult­tuu­ri­te­ki­jä­nä Tapanilan alueella.

Tapaus har­joit­taa yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten yh­dis­tys­ten ja yritysten - kuten Tapanilan Tehtaan Toimijat, Tapanila-seura sekä Galleria Viileä Punainen - kanssa.

Tapaus osal­lis­tuu vuo­sit­tain eri­lai­siin Ta­pa­ni­las­sa jär­jes­tet­tä­viin ta­pah­tu­miin ja järjestää itse avoimien ovien päiviä, jolloin yleisö saa tulla tutus­tu­maan tai­tei­li­ja­työ­huo­nei­siin ja yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Omassa näyt­te­ly­ti­las­sa, Ateljee Ta­pauk­ses­sa, jäsenet jär­jes­tä­vät myös omia näyt­te­lyi­tään.

Tulevia tapahtumia ja näyttelyjä

Perinteinen kevätnäyttely pidettiin 16.4.-7.5.2023. Toimme ihanan valon myötä näyttelymme omaan Ateljee Tapaukseen. Mosa herää -tapahtuman aikana taiteilijayhdistyksen ovet olivat avoinna.
Kävijöitä oli runsaasti, ilmapiiri rento ja buffetin antimet makoisat.

Uutena näyttelypaikkana piti olla tänä vuonna Kulttuuritalon kahvila, mutta näyttely on peruttu meistä johtumattomista syistä.