Taiteilijayhdistys Tapaus ry

Monipuolinen ja aktiivinen taiteilijayhteisö Tapanilan tehtaan tiloissa

Helsingin Tapanilassa toimiva Taiteilijayhdistys Tapaus ry perustettiin tammikuussa 2002. Vuonna 2022 yhdistys vietti 20-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään. Koko olemassaolonsa ajan Tapaus ry on toiminut samoissa Tapanilan vanhasta tehdaskiinteistöstä vuokraamissaan tiloissa - kätevästi Tapanilan aseman vieressä.

Tapaus vuokraa työtiloja luovien alojen tekijöille. Tiloissa työskentelee yli kolmekymmentä kuvataiteen ammattilaista ja harrastajaa; taidemaalareita, valokuvaajia, taidegraafikoita, käsityöläisiä ja graafisia suunnittelijoita. Yhdistyksen jäseneksi pääsee vuokraamalla työtilan.

Tapauksen tiloista löytyy useita erillisiä, eri kokoisia työhuoneita sekä grafiikanpaja, jossa on vuokrattavana kuusi työpöytäpistettä.

Tapahtumista ilmoitamme täällä.

Tapaus ry

Viertolantie 2-4, 2krs
00730 Helsinki (Tapanila)

Huonevuokraus

hallitus@tapausry.fi

10.7.2024
Lokakuun alusta (1.10.) vapautuu 32m2 suuruinen huone. Lisätietoja saat lähettämällä kyselyn hallitus-sähköpostiin. Kerro omasta tilatarpeestasi ja millaista taidetta teet.

Tilan voi jakaa myös esim kahdelle hengelle.

Ateljee Tapaus

Toimijana ja ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä­nä Tai­tei­li­jayh­dis­tys Tapaus on vuosien varrella lu­nas­ta­nut paikkansa tärkeänä kult­tuu­ri­te­ki­jä­nä Tapanilan alueella.

Tapaus har­joit­taa yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten yh­dis­tys­ten ja yritysten kanssa.

Tapaus osal­lis­tuu vuo­sit­tain eri­lai­siin Ta­pa­ni­las­sa jär­jes­tet­tä­viin ta­pah­tu­miin ja järjestää itse avoimien ovien päiviä, jolloin yleisö saa tulla tutus­tu­maan tai­tei­li­ja­työ­huo­nei­siin ja yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Omassa näyt­te­ly­ti­las­sa, Ateljee Ta­pauk­ses­sa, jäsenet jär­jes­tä­vät myös omia näyt­te­lyi­tään.